ANALIST TEHNIC PIEŢE FINANCIARE
Cod COR 241312Curs autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari


1)Utilizează cunoştinţe privind principalele instrumente tranzacţionate pe pieţele financiare

2) Monitorizează mecanismele de funcţionare ale pieţelor de tranzacţionare a activelor financiare


3) Identifică principalii determinanţi ai evoluţiei preţurilor diverselor active financiare tranzacţionate pe pieţele financiare


4) Evaluează impactul potenţial asupra evoluţiei pieţelor financiare ale diverselor evoluţii macroeconomice interne şi internaţionale


5) Utilizează software specific de analiză tehnică (de exemplu, Reuters Eikon, Bloomberg)


6) Aplică metode statistice de analiză a datelor istorice de evoluţie a preţurilor activelor financiare


7) Analizează indicatorii tehnici de analiză a evoluţiilor istorice ale preţurilor instrumentelor financiare


8) Aplică metode statistice şi econometrice de evaluare şi prognoză a volatilităţii preţurilor instrumentelor financiare


9) Aplică metode de determinare a riscurilor aferente investiţiilor în instrumente financiare


10) Aplică metode de determinare a trendurilor de evoluţie a preţurilor instrumentelor financiare şi a pieţelor


11) Dezvoltă previziuni de evoluţie a preţurilor instrumentelor financiare


12) Elaborează rapoarte de analiză tehnică


13) Monitorizează portofoliul de instrumente financiare


14) Monitorizează evoluția piețelor de capital /valori mobiliare


15) Emite recomandări de tranzacţionare